Algemene voorwaarden

Op alle gedane offerte en aangegane verplichtingen, zowel mondeling als schriftelijk, zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing zoals gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ‘sGravenhage. Op verzoek zenden wij u een exemplaar toe.

Copyright

De teksten en foto’s op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de Elzentuin worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, mail, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand

Wegwerkzaamheden N217

Meer informatie

De tuin

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Even voorstellen

Ongekend (h)eerlijk genieten in het groen

© 2016 Gasterij de Elzentuin | Websitebouwer: Webton.nl